Habarlar 5 fewral 2017

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Toyota Central Asia FZE” kompaniýasy bilen 50 sany “Toyota Hiace” kysymly kiçi awtobusy, 200 sany “Toyota Corolla” kysymly ýeňil awtoulagy, olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak barada şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.

2017 Выборы Президента Туркменистана

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gözegçilik etmegini dowam edýär

GDA-dan Synçylar toparynyň Ştaby

Synçylar toparynyň agzalary saýlaw uçastoklarynda saýlawçylaryň sanawy, öňünden ses bermegiň barşy bilen tanyşdylar.

2017 Выборы Президента Туркменистана