Habarlar 27 august 2017

Resmi habar

Döwlet Baştutanymyz Krasnodar ülkesinde bolup geçen ýol-ulag hatysasy zerarly gynanç bildirdi

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Aziada 2017

Rozy Rejebow: grek-rim usulynda göreşýän pälwanlaryň Oýunlarda ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi bar

Döwletmyrat ORAZGULYÝEW

-Rozy Rejebowiç, „Aşgabat 2017“ Oýunlarda pälwanlarymyzň mümkinçiligne nähili baha berýärsiňiz?