Habarlar 10 september 2017

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Manat serişdelerine Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerden we beýlekilerden gelen işewür toparlaryň wekilleri jemi bahasy 228 müň manatlykdan gowrak saryja goýunlaryň ýüňüni satyn aldylar.