Habarlar 20 may 2018

Medeniýet

Türkmenistanly we italiýaly aýdymçy-sazandalar Rossininiň eserlerini ýerine ýetirdiler

Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda bolan döredijilik agşamynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet orkestriniň sazandarlygynda milli wokal mekdebiniň ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde Rossininiň iň gowy operalaryndan bölekler ýaňlandy.

Jemgyýet

Sagdynlyk - ruhubelentlik

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda bolşy ýaly, ýaşuly nesliň arasynda hem welosiped sportuna höwesekleriň sany yzygiderli artýar. Ýurdumyzyň ilaty welosiped sportuny uly höwes bilen özleşdirýär we onuň derejesine ýokary baha berýär. Welosport saglyk hereketlerini amala aşyrmak, sport bilen meşgullanmak üçin bolşy ýaly, ol amatly hem-de ekologiýa taýdan arassa ulag hasaplanýar.