Habarlar 1 july 2018

Medeniýet

Medeniýet

Puşkin adyndaky teatryň döredijilik topary nusgawy eserlerden özboluşly üýtgeşik oýun taýýarlady

Tamara GLAZUNOWA

Nurmuhammet Andalybyň “Leýli-Mejnun” dessany, Proesper Merimäniň “Afrika söýgüsi” we Uilýam Şekspiriň “Romeo we Julýetta” eserleri, şeýle hem Omar Haýýamyň oýnuň ýordumyna sazlaşykly utgaşan söýgä ýugrulan setirleri sahna oýnunyň edebi esasy boldy... Söýgä başyny aldyran Romeo bilen Julýetta üçin bir-birekden aýry durmuş ýok ýaly görünýär. Leýlidir Mejnunyň söýgüsem olaryňkydan pes däl. Bir-birinden juda düşen aşyklaryň biri- Mejnun aklyndan azaşsa, beýlekisi- Leýli panyny terk edýär.

Hyzmatdaşlyk