Habarlar 15 july 2018

Jemgyýet

Lukmançylyk biliminiň derejesi halkyň saglygyna gönükdirilýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ylym hem-de bilim ulgamlary innowasiýalara we tehnologiýalara esaslanýan täze gazananlar bilen baglanyşykly ýokary depginler bilen ösýär. Bu ugurlara döwlet syýasatynyň strategik ugry hökmünde aýratyn ähmiýet berilýär.