Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek hakynda Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen:

Magtymguly Baýramdurdyýew Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministriniň suw hojalygy we gurluşyk işleri boýunça orunbasary wezipesine;

Serdar Begmuhammedowiç Jelilow Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi.