Döwlet Baştutanymyz wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen:

Toýly Alladurdyýewiç Ataýew Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Ejegül Annamyradowna Mämmedowa Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

Güljeren Gurtmyradowna Myradowa Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Aýdogdy Geldimämmedowiç Nurgeldiýew Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Myrat Nazarow Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Batyr Jumaberdiýewiç Ataýew Mary welaýatynyň Mary şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Geldimyrat Annakurdowiç Hallyýew Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi;

Atajan Jumaýewiç Soltanow Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.