Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Ý.Berdiýew hakynda

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, general-polkownik Ýaýlym Ýagmyrowiç Berdiýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň goranmak ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow