Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ş.A.Durdyýew hakynda

Polkownik Şadurdy Amanmuhammedowiç Durdyýewi Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň goranmak ministriniň terbiýeçilik, işgärleriň we goşunlaryň taýýarlygy boýunça orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow