Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.A.Gündogdyýew hakynda

General-maýor Begenç Ataýewiç Gündogdyýewi, Türkmenistanyň goranmak ministri wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow