mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

13.03.2023

total-veiw

1889

Türkmen dzýudoçysy Italiýada geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda kümüş medal gazandy

Rimde (Italiýa) tamamlanan Ýewropanyň açyk çempionatynda türkmen dzýudoçysy Serdar Rahymow kümüş medala mynasyp boldy.

news-photo

12.03.2023

total-veiw

1745

Türkmenistanly pälwan Bellatorda litwaly türgenden üstün çykyp, özüniň 20-nji ýeňşini gazandy

33 ýaşly garyşyk görnüşli göreş boýunça türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow «Bellator 292» ýaryşynyň çäginde ýarym agyr agram derejesinde litwaly Julius Englikasy ýeňdi. Bu göreş ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň San-Hose şäherinde deslapky kardanyň çäginde geçirildi.

news-photo

11.03.2023

total-veiw

1623

Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndy toparynyň hokkeýçileri 11-nji martda Ulan-Batorda başlanan Aziýa we Okeaniýanyň 18 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky ilkinji çempionatyna gatnaşýar.

news-photo

03.03.2023

total-veiw

2900

Türkmenistanly dzýudoçy Polşada geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda bürünç medal gazandy

Warşawada (Polşa) geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda türkmen dzýudoçysy Hakberdi Jumaýew bürünç medala mynasyp boldy.

news-photo

28.02.2023

total-veiw

3724

Türkmen tennisçi gyzlar ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa saýlama oýunlarda bürünç medal gazandylar

Türkmen tennisçi gyzlar ýaşy 16-a çenli ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa Aziýa/Okeaniýa saýlama zolagyndan Kolomboda geçirilen saýlama oýunlarda bürünç medala mynasyp boldular.

news-photo

27.02.2023

total-veiw

3260

Türkmenistanly türgenler «Aziýanyň çagalary» atly II gyşky oýunlaryň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň topary Kemerowo şäherindäki «Kuzbass» buzly köşgünde geçirilen «Aziýanyň çagalary» II gyşky halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

news-photo

24.02.2023

total-veiw

3157

«Galkan» hokkeý boýunça sekizinji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy

Türkmenistanyň yzygiderli çempiony bolýan «Galkan» hokkeý kluby ýene ýurdumyzyň iň güýçli topary adyna eýe bolmaga başardy. 

news-photo

23.02.2023

total-veiw

2484

Türkmen dzýudoçy Sofiýada geçen açyk Ýewropa çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy

Bolgariýanyň paýtagty Sofiýada geçirilen açyk Ýewropa çempionatynda türkmen dzýudoçy Hekim Agamämmedow bürünç medala mynasyp boldy.

news-photo

21.02.2023

total-veiw

3087

Türkmen tennisçileri ýetginjekleriň (U-14) arasynda dünýä çempionatyna saýlama ýaryşyň bürünç medalyny eýelediler

15 ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda Kolomboda geçirilen ýetginjekleriň (U-14) arasynda dünýä çempionatyna Aziýa/Okeaniýa saýlama zolagynyň ýaryşynda türkmen tennisçileri bürünç medaly eýelediler. Ýetginjekler we gyzlar toparlarymyz finala biraz etmän galdylar.

news-photo

16.02.2023

total-veiw

3045

Türkmenistanyň tennisçileri dünýä çempionatynyň saýlama ýetginjekler (U-14) ýaryşynyň «playoff» tapgyryna çykdylar

Türkmenistanyň erkekler we zenanlar toparlary 15 ýurduň gatnaşmagynda Şri-Lankanyň paýtagty Kolombo şäherinde geçirilýän Aziýa / Okeaniýa seçip alyş zolagynyň dünýä çempionatynyň ýetginjekler ýaryşynyň (U-14) «playoff» tapgyryna çykdy. Ýurdumyzyň milli ýetginjekler topary bu üstünlige «D» toparda birinji bolmak bilen, gyzlar topary bolsa «B» toparda ikinji orny eýelemek bilen, ýaryşyň indiki tapgyryna çykdylar.

...163