Tokio Olimpiadasynda türkmen türgenleriniň çykyş etjek günleri kesgitlendi

eye
2383
Tokio Olimpiadasynda türkmen türgenleriniň çykyş etjek günleri kesgitlendi

Türkmen sportçularynyň Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryndaky çykyşlarynyň rejenamasy kesgitlendi. Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu Oýunlara sportuň dört görnüşi: agyr atletika, dzýudo, suwda ýüzmek we ýeňil atletika (çekiç zyňmak) boýunça dokuz türgen bilen gatnaşýar.

Biziň türgenlerimiz Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 25-nji iýulda çykyş edip başlarlar. Şol gün Türkmenistanyň dzýudoçysy Gülbadam Babamyradowa 52 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eder. Sportuň bu görnüşi boýunça ýaryş ýekşenbe güni irden 1/16 finaldan başlanar.

24-nji iýuldan 3-nji awgusta çenli 100 we 200 metr aralyga (howuzda) arkanlygyna ýüzmek boýunça ýaryş geçiriler, oňa Merdan Ataýew gatnaşar. Biziň türgenimiz üçin seçim iýulyň 25-inde (100 m) we 28-inde (200 m) başlanar.

100 metr aralyga gurbaga usulynda ýüzmek ýaryşyna Türkmenistandan 19 ýaşly Darýa Semýonowa gatnaşýar. Bu görnüş boýunça-da seçim şu ýekşenbe güni geçiriler.

Ýeňil atletika boýunça ilkinji ýaryşlar 30-njy iýulda bolup geçer. Mergen Mämmedowyň gatnaşjak erkekleriň çekiç zyňmak ýaryşy 2 – 4-nji awgustda Ýaponiýanyň Milli stadionynda geçiriler. Türkmen türgeni üçin seçim duşenbe güni, jemleýji tapgyr bolsa çarşenbe güni başlanar.

Agyr atletika boýunça ýaryş 24-nji iýulda başlanyp, 4-nji awgustda tamamlanar. 26-njy iýulda “Tokio halkara forumy” toplumynda 55 kilograma çenli agram derejesinde agyr atletikaçylarymyzyň ilkinjisi Kristina Şermetowa, 27-nji iýulda bolsa 59 kilograma çenli agram derejesinde Polina Gurýewa çykyş eder.

31-nji iýulda Türkmenistanyň abraýyny 81 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Rejepbaý Rejepow gorar. 3-nji awgustda Agramy 109 kg çenli bolan agyrlyk derejesinde baýrak ugrunda türkmen agyr atletikaçy Öwez Owezow bäsleşer. Halkara sport ussady Hojamuhammet Toýçyýew 4-nji awgustda 109 kilogramdan ýokary agram derejesinde çykyş eder.

Olimpiýaçylara üstünlik arzuw edýäris!