Hyzmatdaşlyk
25.07.2021
eye
780

Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geçirdi hem-de Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäheri...
25.07.2021
eye
770

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistan bilen işleşjek Hökümetara Komissiýanyň düzümini tassyklady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew anna güni buýruklara gol çekdi we Türkmenistan bilen ykdysady hem ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň Azerbaýjan bölegin...
24.07.2021
eye
376

Türkmenistan we ÝUNESKO täze taslamalaryň üstünde işleýärler

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köptaraply we milli gymmatlyklaryny goşmak işi dowam edýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmen...
15.07.2021
eye
1950

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler.
15.07.2021
eye
2189

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak...
15.07.2021
eye
1753

Goşulyşmazlyk Hereketiniň maslahaty geçirildi

Wideoaragatnaşyk arkaly Goşulyşmazlyk Hereketiniň ortamöhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Türkmenist...
14.07.2021
eye
929

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we mümkinçilikler” atly halkara konferensiýa gatnaşmaga Merkezi we Gü
13.07.2021
eye
827

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi.
09.07.2021
eye
1703
09.07.2021
eye
1225

Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmen paýtagtynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Sankt-Peterburg şäheriniň Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýewiň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň ...