mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

23.06.2022

total-veiw

845

Türkmenistanyň DIM-de Aziýa Ösüş Bankynyň täze bellenen wekili bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze Direktory Artur Andrisýak bilen duşuşdy.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

702

Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň DIM-leriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

826

Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

22.06.2022

total-veiw

1512

Türkmenistan we BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasynyň Halkara merkezini hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2022-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasynyň Halkara merkeziniň Ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.

news-photo

22.06.2022

total-veiw

1765

Wenada Türkmenistan – YHHG ulag we logistika ösüşi ulgamynda tema boçunça sebitleýin maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda Wena şäherinde «Türkmenistan – ÝHHG: transport we logistika ösüş ulgamynda sebitleýin hyzmatdaşlyk» ady bilen onlaýn formatda sebitleýin maslahat geçirildi. 

news-photo

17.06.2022

total-veiw

2053

Türkmenistanyň wekiliýeti Almatyda Durnukly ösüş maksatlary boýunça sebitleýin sammitiň işine gatnaşýar

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Almaty şäherinde «COVID-den azat - Merkezi Aziýada adalatly dikeldiş ýolunda» atly tema bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ikinji sebitleýin Sammit öz işine başlady.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

1930

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary bilen HHR-nyň Ilçisiniň arasyndaky duşuşyk

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň DIM-de ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Ç.Rüstemowanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

16.06.2022

total-veiw

2088

Manamada türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi

2022-nji ýylyň 14-nji iýunynda Manama şäherinde Türkmenistanyň we Bahreýn Patyşalygynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew, bahreýn tarapyna Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler minsitriniň Halkara işleri boýunça orunbasary Şeýh Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Halifa ýolbaşçylyk etdiler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

14.06.2022

total-veiw

1649

Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

13-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri Faýsal bin Farhan Al Saud bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

08.06.2022

total-veiw

3532

Nur-Sultanda «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatynda Daşary işler ministrleriniň Üçünji maslahaty tamamlandy

Şu gün Gazagystanyň Nur-Sultan şäherinde «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatynda Daşary işler ministrleriniň Üçünji maslahaty tamamlandy. Bu barada Tükmenistanyň DIM-niň resmi web-saýtynda habar berilýär.

...212