Medeniýet
27.07.2021
eye
294

Dost ýurtlaryň bilelikdäki teklipleri

Taryhy kökleri umumy bolan Türkmenistan we Eýran Yslam Respublikasy ynsanperwer we medeni gatnaşyklar babatda hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek bilen ony ösdürýärler.
27.07.2021
eye
273

Aşgabatda Wena joşgalaňy: on ýyldan soň

On ýyl mundan öň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygynyň öňüsyrasynda Aşgabatda ilkinji Wena joşgalaňy geçirildi. Ol ýubileý ýylyň iň dabaraly wakalarynyň biri bolupdy. Awstri...
26.07.2021
eye
278

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy

Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar Anton...
26.07.2021
eye
341

Bulgakow: synag, hyýalybentlik we beýlekiler

Mihail Afanasýewiç Bulgakowyň doglan gününiň 130 ýyllygy mynasybetli, «ARTist» teatrynyň aktýorlarynyň taýýarlan «Bulgakow» immersion oýny Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ...
23.07.2021
eye
1155

Antonio Wiwaldiniň eserleri Rihteriň usulynda ýerine ýetiriler

Sazda barokko ýörelgesiniň genisi, italýan kompozitory we ussat skripkaçysy Antonio Wiwaldi nesillere ajaýyp operalaryň, oratoriýalaryň, kantatalaryň, instrumental konsertleriň 40-...
21.07.2021
eye
1363

Törebeg hanymyň aramgähi Köneürgenç şäheriniň binagärliginiň ýene bir ajaýyp eseridir

Törebeg hanymyň aramgähi binagärlik we mozaika sungatynyň ajaýyp eseri hasaplanýar. Bu binagärlik ýadygärligi diwarlary reňkli mozaika bilen bol bezelen takmynan 100 inedördül metr...
19.07.2021
eye
1529

Paýtagtymyzda Gurban baýramy mynasybetli konsert guralýar

Aşgabat şäherimizde 20-21-nji iýulda Gurban baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geciriler. Bu Konsert iýul aýynyň 20-sine sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde gurnala
16.07.2021
eye
1159

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar

Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou şäherinde açy...
13.07.2021
eye
2249

Türkmen tamdyrynyň taryhyndan

Türkmen halkynyň asyrlara uzap gidýän taryhy we baý medeniýeti bar. Käbir däp-dessurlaryň we edim-gylymlaryň gadymylygy olaryň gizlin sahypalarynyň has jikme-jik görkezilmegini tal...
11.07.2021
eye
2361

Aýhan Hajyýew – Magtymgulynyň şekilini döreden ussat

Aýhan Hajyýew 1924-nji ýylda gözel manzaraly Bagyr obasynda dünýä inipdir. Biwagt aradan çykan kakasy onuň ýadyna düşenok diýen ýalydy, ýöne mugallymçylyk we türkmen dilinden rus d...