mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

25.09.2022

total-veiw

477

Türkmen futzalçylary Azerbaýjandaky türgenleşikde üçünji ýeňşini gazandylar

Türkmenistanyň futzal boýunça ýygyndy topary Bakuwdaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda üçünji ýeňşini gazandy. Ol Azerbaýjan çempionatynda oýnaýan «Record Club AZ» topary 2:1 hasabynda utdy.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

462

Türkmenistanyň Prezidenti Bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň 2022-2052-nji ýyllar üçin niýetlenen döwlet strategiýasyny taýýarlamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda Bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň 2022-2052-nji ýyllar üçin niýetlenen döwlet strategiýasyny taýýarlamagy tabşyrdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1531

«Ahal» topary Maryda «Energetik» toparyny utup, ýeňişleriniň sanyny artdyrdy

Milli birinjiligiň sanaw tertibinde öňdäki orunda barýan «Ahal» topary Maryda geçen 10-njy tapgyrda ýerli «Energetigi» 4:0 hasabynda utup, Türkmenistanyň çempionatynda gazanan yzygiderli ýeňişleriniň sanyny sekize çenli artdyrdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

2347

«Biz güýçlüdiris! Biz deňdiris!»

Türkmenistanyň BMG-ä agza döwletleriň sanawyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň we BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň howandarlygynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde kiçi we uly ýaşly paralimpiýadaçylaryň arasynda «Biz güýçlüdiris! Biz deňdiris!» atly sport festiwaly geçirildi.

news-photo

18.09.2022

total-veiw

2823

Türkmen futzalçylary Aziýa Kubogy-2022 ýaryşyna taýýarlygyň çäklerinde Azerbaýjanyň ýygyndysyny utdular

Türkmenistanyň futzalçylary Bakuwyň Sport köşgünde geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda Azerbaýjanyň ýygyndysyny 4:2 hasabynda utdular.

news-photo

17.09.2022

total-veiw

2178

Aşgabatda halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1112

Türkmenistanyň ýygyndy topary futzal boýunça Aziýa Kubogy-2022-ä taýýarlygyň çäginde Azerbaýjanyň «Baku faýr» toparyny utdy

Azerbaýjanyň paýtagtynda geçen okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda Türkmenistanyň futzal toparynyň ilkinji synag oýny «Baku faýr» toparyndan ýeňiş bilen tamamlandy – 1:0.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1013

«Ahal» topary «Altyn asyr» toparyndan arany açdy

«Ahal» toparynyň futbolçylary ýokary liganyň toparlarynyň arasynda ýurdumyzyň çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň jemleýji oýnunda «Altyn asyry» 2:1 hasabynda utandan soň, bäsdeşinden utuk tapawudyny 7-ä ýetirdi.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2410

Kristina Şermetowa: agyr atletika we özüniň sporta tarap ýoly barada

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen bäşinji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda üstünlikli çykyş eden türkmenistanly agyr atletikaçylar täze çempionata taýýarlanyp başladylar.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

1983

Türkmen türgenleri Şotokan karate boýunça çempionatynda 102 medal gazandylar

Pardubitsde (Çehiýa) tamamlanan Şotokan karate boýunça XII dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 35 altyn, 21 kümüş we 46 bürünç, jemi 102 medal gazandylar. Bu barada «AA»-nyň habarçysyna Türkmenistanyň Karate-do federasiýasynda habar berildi.

...152