Sport
15.10.2021
eye
83

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogy-2023-iň saýlaw tapgyrynyň bije çekişliginiň ikinji sebedinde düşdi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda habar berlişine görä, sebetleriň doly düzümi pleý-off oýunlaryň netijeleri esasynda döredilipdir, onda Kamboja we Indoneziýanyň milli ýygyndy ...
13.10.2021
eye
799

Aşgabatda görnükli küştçi As-Sulä bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mejlisler zalynda görnükli küştçiniň ömrüne we döredijiligine bagyşlanan «Abu Bekr Muhammet As-Suli we küşt nazaryýeti» atly ylmy-...
10.10.2021
eye
1319

Türkmen futbolçysy FIFA –nyň geçiren maslahatynda çykyş etdi

Türkmenistanyň futbol boýunça Milli ýygyndy toparynyň kapitany, “Ahal” futbol toparynyň oýunçysy Arslanmyrat Amanow futbol assosiasiýalarynyň Halkara Federasiýasynyň 2024-nji ýylda...
04.10.2021
eye
1008

Elman Tagaýew AFK-nyň Kubogy boýunça saýlama oýunçy diýlip yglan edildi

«Ahal» futbol toparynyň kapitany, 32 ýaşly ýarym goragçysy Elman Tagaýew AFK-nyň Kubogy – 2021-de urgularyň netijeliligi boýunça saýlama oýunçy diýlip yglan edildi.
28.09.2021
eye
1150

«Bitaraplyk» türkmen topary Çeboksaryda geçirilen talyplar woleýbol ýaryşynda ýeňiş gazandy

Çuwaşiýa döwlet uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryndan düzülen «Bitaraplyk» topary Çeboksaryda geçirilen woleýbol boýunça halkara ýaryşda ýeňiş gazandy.
20.09.2021
eye
1385

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy kiçi futbol boýunça ýaryş gurady

Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest ş.) ilçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli kiçi futbol boýunça ýaryş gurady.
17.09.2021
eye
1625

Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» Konferensiýalar ligasynyň toparlaýyn ýaryşynda badalga aldy

Gazagystanyň «Kaýrat» toparynyň futbolçylary belli türkmen hünärmeni Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda Konferensiýalar ligasynda ilkinji oýnuny oýnady. Ähmiýeti boýunça 3-nji ýewro...
15.09.2021
eye
2313

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Daşkentde geçer

2021-nji ýylda agyr atletika boýunça dünýä çempionlygy ugrundaky ýaryş 7-18-nji dekabr aralygynda Daşkentde geçer. Bu karary sportuň şu görnüşiniň Halkara Federasiýasynyň Ýerine ýe...
08.09.2021
eye
2479

Sport — hemmeler üçin! Sport — her bir adam üçin!

Aşgabatda maýyplaryň arasynda stol tennisi boýunça birinjilik ugrundaky ýaryş tamamlandy. Oňa fiziki mümkinçiligi çäkli 30 türgen gatnaşdy.
07.09.2021
eye
2523

Türkmenistanly tennisçi ITF ýaryşyna gatnaşýar

Türkmen tennisçisi, milli ýygyndy toparyň agzasy Isa Muhammetgulyýew Halkara tennis federasiýasynyň Kairde (Müsür) geçirýän M15 Cairo 2021 Tennis Tournament ýaryşyna gatnaşýar.