mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

29.09.2023

total-veiw

605

Türkmen halkynyň Milli Lideri german kompaniýalaryna ýurdumyzyň himiýa senagatynda täze taslamalara gatnaşmagy teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda german kompaniýalaryna ýurdumyzyň himiýa senagatynda täze taslamalara gatnaşmagy teklip etdi.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1705

Gahryman Arkadagymyz Germaniýanyň işewür toparlaryny ulag ulgamynda hyzmatdaşlyga çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Germaniýanyň işewür toparlaryny ulag ulgamynda hyzmatdaşlyga çagyrdy.

news-photo

29.09.2023

total-veiw

1628

Halk Maslahatynyň Başlygy GFR-e oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine geçmegi teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda GFR-iň kompaniýalaryna oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine geçmegi teklip etdi.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1448

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy üçin Germaniýanyň kompaniýalarynyň tehnikalaryny getirmek meselesini öwrenmäge taýýardygyny aýtdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy üçin Germaniýanyň kompaniýalarynyň tehnikalaryny getirmek meselesini öwrenmäge taýýardygyny aýtdy.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1405

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Türkmenistan bilen GFR-iň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1266

Halk Maslahatynyň Başlygy german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy teklip etdi.

news-photo

29.09.2023

total-veiw

1263

Gahryman Arkadagymyz Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň döwlet we täjirçilik banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1263

Gahryman Arkadagymyz GFR-iň işewürlerini ulag we kommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň işewürlerini ulag we kommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1277

Türkmen halkynyň Milli Lideri germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip etdi.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1278

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýeländigini aýtdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň güntertibinde möhüm orun eýeländigini aýtdy.

...275