mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

02.12.2023

total-veiw

191

Daşoguzda Türkmenistanyň gümrük kanunçylygyndaky üýtgeşmeler boýunça metbugat maslahaty geçirildi

Daşoguz welaýat gümrükhanasynda Türkmenistanyň gümrük kanunçylygyna girizilen täzelikler barada metbugat maslahaty geçirildi.

news-photo

29.11.2023

total-veiw

1547

Daşoguz welaýatyň daýhanlary gök ekinleriň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde oba hojalygynyň öndürijiliginiň has-da ýokarlanmagynda gök ekinler esasy orun eýeleýär.

news-photo

29.11.2023

total-veiw

1640

Türkmenistanyň telekeçileri «Halal Expo – 2023» halkara sergisinde

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň we Söwda-senagat palatasynyň wekilleri Bütindünýä Halal sammitiniň çäginde Yslam hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan 2023-nji ýylyň 23–26-njy noýabrynda Stambulda geçirilen «Halal Expo – 2023» halkara sergisine gatnaşdy.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1639

Paýtagtymyzda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi açyldy.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1196

Russiýanyň «Wokrug sweta» kofe kompaniýasy Türkmenistanda obasenagat sergisine gatnaşýar

«Wokrug sweta» holdingi ägirt önümçilik mümkinçiligine eýe bolan kompaniýalar toparydyr.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1189

«DüýeGuş» fermasynyň önümleri «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda ilkinji gezek geçirilýän «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» azyk, gaplaýyş we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi Söwda-senagat edarasynyň meýdançasyna öňdebaryjy ýerli we daşary ýurtly öndürijileri ýygnady.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

1825

Türkmenistanyň Prezidentiniň ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

1510

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.

news-photo

26.11.2023

total-veiw

1742

Aşgabatda halkara forum geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda Ýer ýüzünde ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.

news-photo

26.11.2023

total-veiw

1701

Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe gümrük hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Azerbaýjanyň Döwlet gümrük komitetiniň we Türkiýäniň Söwda ministrliginiň wekilleri onlaýn-duşuşyk geçirdiler.

...283