mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

view-icon 2917

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.