Ï «Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

view-icon 5372
«Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we «Diýar» žurnaly «Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi.

Bäsleşikde tebigatyň we daş-töweregimizi gurşap alýan dünýäniň gözelliginden ylham alýan žurnalistler, döredijilik adamlar gatnaşyp bilerler.

Hödürlenilýän eserlerde Türkmenistanyň täsin gözel tebigaty, taryhy we medeni ýadygärlikleri çeper beýan edilmeli. Materiallar türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanyp bilner.

Arzalara ýaşaýan we iş ýeriňiz, telefon belgiňiz, şeýle hem käriňiz barada maglumatlary goşup, 2023-nji ýylyň 31-nji awgustyna çenli diyar-zurnaly@online.tm elektron poçta salgysyna ibermelidir.