mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany T.A.HUDAÝNAZAROW hakynda

view-icon 2369

“Kazyýet hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Toýnazar Annanazarowiç Hudaýnazarowy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 3-nji fewraly.