Ï Wise-premýer T.Atahallyýewiň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti Täjigistan Respublikasynda gulluk iş saparynda bolar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Wise-premýer T.Atahallyýewiň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti Täjigistan Respublikasynda gulluk iş saparynda bolar

view-icon 5443

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 12-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň wekiliýeti 2023-nji ýylyň 26 — 28-nji noýabry aralygynda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde gulluk iş saparynda bolar.