Ï Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

view-icon 2432
Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

01.03.2024 «Hoşlaşasym gelenok» 19:00;

02.03.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00;

03.03.2024 «Hazyna» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

01.03.2024 «Türkmen-Italýan» bilelikdäki konsert 19:00;

02.03.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00;

03.03.2024 «Sawçy hem sallahlar» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

01.03.2024 «Böwenjik» 11:00;

01.03.2024 «Hak aşyklar» 19:00;

02.03.2024 «Hak aşyklar» 19:00;

03.03.2024 «Gumly gelin» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

02.03.2024 «Geliň gülşeliň!» 19:00;

03.03.2024 «Geliň gülşeliň!» .19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatry: 

02.03.2024 «Janly heýkeller» 19:00;

03.03.2024 «Myhmanhanada» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

01.03.2024 «Восемь любящих женщин» 19:00;

02.03.2024 «Маша и медведь» 12:00;

02.03.2024 «Сестры» 19:00;

03.03.2024 «Дюймовочка» 11:00;

03.03.2024 «Дюймовочка» 13:00;

03.03.2024 «Весеннее вдохновение» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

01.03.2024 «Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?» 17:00;

01.03.2024 «Gurjakgyz» 19:00;

02.03.2024 «Bir towşanjyk bar ekeni...» 17:00;

02.03.2024 «Arşyn mal alan» 19:00;

03.03.2024 «Alýaňak» 12:00;

03.03.2024 «Alýaňak» 17:00;

03.03.2024 «Çagaly öý – bazar» 19:00.