Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda

view-icon 3764

Berdimuhammet Kakajanowiç Taganowy Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti 
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 15-nji apreli.