Ï Döwlet serhet gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Döwlet serhet gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

view-icon 2879

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy Nuryýew Ýazgeldi Bäşimowiçe berk käýinç yglan edildi.