Ï Içeri işler ministrine käýinç yglan edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Içeri işler ministrine käýinç yglan edildi

view-icon 3903

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri Hydyrow Muhammet Allamyradowiçe käýinç yglan edildi.