mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

23.01.2023

total-veiw

1976

Merýem Agajanowa ýaşy 20-ä çenli gyzlaryň arasynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

16 ýaşly Merýem Agajanowa ýetginjek (ýaşy 20-ä çenli) gyzlaryň arasynda paýtagtymyzda geçirilen welaýatlardan we Aşgabat şäherinden 30 gyz gatnaşan Türkmenistanyň birinjiliginde ýeňiş gazandy. 

news-photo

23.01.2023

total-veiw

1829

Türkmen tennisçisi Dubaýda geçirilen halkara ýaryşda baýrak aldy

Türkmenistanly ýaş tennisçi Sülgün Işangulyýewa Dubaýda geçirilen halkara ýaryşda kümüş medal gazandy.

news-photo

19.01.2023

total-veiw

1691

Erkekler toparlarynyň arasynda woleýbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijileri kesgitlendi

Türkmenistanda erkekler toparlarynyň arasynda woleýbol boýunça milli çempionatyň ýeňijileri kesgitlendi. Bäsleşik 2022-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli iki aýlawda geçirildi.

news-photo

18.01.2023

total-veiw

1555

Türkmenistanly tennisçiler topary Aziýa çempionatynyň (U-14) iki saýlama ýaryşynyň netijeleri boýunça bürünç medala eýe boldular

Türkmen tennisçileri Isa Taunda (Bahreýn) tamamlanan Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň 14 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň – «ITF Asia 14&U Development Championships» saýlama ýaryşynda toparlaýyn hasapda 3-nji orny eýeläp, kubok we bürünç medallar bilen sylaglandy.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

1699

Türkmen tennisçileri Aziýa (U-14) birinjiliginiň birinji saýlama ýaryşynyň kümüş baýragyny eýelediler

Türkmen tennisçileri Ilima Guseýnowa, şeýle hem Imran Ahundow we Selim Çagylow ýaşy 14-e çenli tennisçileriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň Aziýa birinjiliginiň birinji saýlama ITF Asia 14&U Development Championships ýaryşynda kümüş baýrak eýelediler. Iki saýlama tapgyrdan ybarat ýaryş 8 ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçýär.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1759

Türkmen hokkeýçileri Kazanda geçirilen halkara ýaryşda Gyrgyzystanyň ýygyndy toparyny utdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda Yslam ýurtlarynyň toparlarynyň arasynda geçirilýän «Kazan Hockey Cup» halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji ýeňşi gazandy. Bäsleşigiň ikinji tapgyrynda ildeşlerimiz Gyrgyzystanyň milli ýygyndysyny 5:4 hasabynda ýeňdi.

news-photo

14.01.2023

total-veiw

1547

Türkmen hokkeýçileri Kazanda geçirilýän Yslam ýurtlarynyň toparlarynyň arasyndaky halkara ýaryşa gatnaşýarlar

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň hokkeýçileri şu gün Kazanda başlanýan Yslam ýurtlarynyň we Tatarystan Respublikasynyň toparlarynyň arasynda ilkinji halkara ýaryşa gatnaşarlar. Toparymyzy onuň guramaçylary düýn Kazanyň howa menzilinde tatar halk sazy bilen garşyladylar.

news-photo

13.01.2023

total-veiw

1693

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndy toparynyň 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşdaky bäsdeşleri belli boldy

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpurdaky (Malaýziýa) edarasynda geçirilen bije atyşlykda Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiada zenanlar toparlarynyň arasynda futbol boýunça saýlama ýaryşda Hindistanyň we Gyrgyz Respubliaksynyň ýygyndylary Türkmenistanyň toparynda bäsdeşler boldy.

news-photo

11.01.2023

total-veiw

1704

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndy topary ilkinji gezek Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşa gatnaşar

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar topary 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşa ilkinji gezek gatnaşar.

news-photo

04.01.2023

total-veiw

2705

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň futbol möwsüminiň netijeleri jemlendi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy 2022-nji ýylyň futbol möwsümindäki ýeňijileriň atlaryny yglan etdi.

...160