mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.H.Goçmollaýew hakynda

view-icon 7119

Begenç Hojagulyýewiç Goçmollaýewi Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 29-njy iýuly.