Ï Sergiler, konsertler we teatrlaryň sahnalarynda görkeziljek oýunlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sergiler, konsertler we teatrlaryň sahnalarynda görkeziljek oýunlar

view-icon 5029
Sergiler, konsertler we teatrlaryň sahnalarynda  görkeziljek oýunlar

9-njy fewralda 16:00-da Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň sergisi zalynda Rahman we Dilber Umarowlaryň bilelikdäki açylýar.

«Garmoniýa» atly sergi suratkeş Rahman Umarowyň 55 ýaşynyň dolmagy mynasybetli geçirilýär.

9-njy fewralda sagat 19: 00-da Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestri sizi «Le Tour De France» sazly çykyşlaryna çagyrýar.

Türkmen sazçylarynyň ýerine ýetimeginde iň gowy fransuz sazlary Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň sahnasynda ýerine ýetiriler.

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň teatrlarynda aşakdaky spektakllar görkeziler:

Beýik S. Türkmenbaşy adyndaky baş Akademiki drama teatrynda:

04.02.2023: « Hazyna» 19:00;

15.01.2023:« Gulki agşamy» 19:00;

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda:

04.02.2023:«Toýumyza gel, toýumyza» 19:00;

05.21.2023: «Gulki agşamy» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda:

04.02.2023: « Ýşk mekany – Hindistan» 19:00;

05.02.2023: «Amanat giýew» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda:

04.02.2023: « Prostokwaşinoly üçlük» 12:00;

04.21.2023: «Uýalar » 19:00;

05.02.2023: «Oglanjyk we Karlson» 11:00; 13:00;

05.02.2023: «Oýlap tapyjy magşuk» 19:00.