Ï Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

view-icon 2275
Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär.

Konsertde Züleýha Kakaýewa, Mähri Pirgulyýewa, Durdy Durdyýew, Begenç Çaryýew, Parahat Pürjäýew we Söhbet Kasymow ýaly meşhur aýdymçylar çykyş eder.

Mundan başga-da, diňleýjileri Türkmenistanyň Döwlet hory özüniň ýerine ýetirjek eserleri bilen begendirer, konsert sagat 15:00-da we 17:00-da bolar.

Konserte giriş peteklerini almak üçin telefonlar: 48-96-83, 60-15-67, 94-10-73.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;

26.05.2024 «Oskar» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

25.05.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

26.05.2024 «Super gaýynene» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

24.05.2024 «Gülki sowgady» 19:00;

25.05.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

24.05.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00; 

25.05.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;

26.05.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

24.05.2024 «Андро и Сандро» 19:00;

25.05.2024 «Колобок» 19:00;

25.05.2024 «Дружба народов» 12:00;

26.05.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00;

26.05.2024 «Индийская любовь» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

24.05.2024 «Böwenjik» 17:00; 

24.05.2024 «Aladdin» 19:00; 

25.05.2024 «Çagalaryň ökünji» 17:00; 

25.05.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00; 

26.05.2024 «Alýaňak» 12:00, 17:00; 

26.05.2024 «Jüýteniň toýy»19:00.