mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama

view-icon 4553
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýaş mugallymlaryň şeýle hem talyplaryň taýýarlan «zSpace 3D» atly ölçegli görnüşde ýasalan kopmýuter enjamy işlenilip düzüldi.

Bu kompýuter enjamy ulanmak köp sanly atrykmaç mümkinçilikleri döredýär. «zSpace 3D» kompýuteri ulanylanda 3D äýnegiň kömegi we ruçkanyň üsti bilen ölçegli jisimleri özüne tarap ýakynlaşdyryp, olaryň kömegi bilen dürli hili amallary ýerine ýetirip bolýär. Sensorly kompýuter ylmyň dürli dersleri boýunça himiýa, biologiýa, fizika, dizaýner, inženerçilik we beýleki ugurlaryna degişli okuw we ylmy maksatly simulýasiýalarynda giňden ulanylýar.

Talyplar öz hünärlerine degişli sapaklarynda bu kompýuteri ulanyp, tejribeleriň we görkezme esbaplaryň üsti bilen aňsat düşünip bilýärler. Inženerler bolsa öz döreden taslamalaryny ilki bilen 3D modelini ýasap, olary sensorly äýnegiň kömegi bilen jaýyň içgi dizaýnlerini, onuň gurluşugyny öwrenmegiň usullaryny amala aşyrýarlar we ony iş tejribesinde giňden ulanýarlar.

Bionika we biologiýa lukmançylyk dersinde bu 3D ölçegli kompýuteriň kömegi bilen adamyň içgi gurluşynyň biolukmançylyk anatomiýasyny, ýürek urşuny şeýle – de adamyň beden öýjüklerini açyp görkezmekde uly ähmiýeti bar.