mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hyzmatdaşlyk

news-photo

02.03.2024

total-veiw

530

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Milletler Guramasyna ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekde kömek bermäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda  Birleşen Milletler Guramasyna ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekde kömek bermäge çagyrdy.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

522

Türkmen halkynyň Milli Lideri geçiş döwrüniň ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň ähmiýetiniň artýandygyny belledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda geçiş döwrüniň ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň ähmiýetiniň artýandygyny belledi.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

443

Gahryman Arkadagymyz energetikany utgaşdyrmagyň we ulaglaryň baglanyşygynyň ähmiýeti barada aýtdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda energetikany utgaşdyrmagyň we ulaglaryň baglanyşygynyň ähmiýeti barada aýtdy.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

518

Medeni-ynsaperwer pudagynda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçisi M.Aýazow Ermenistan Respublikasynyň Bilim, ylym, medeniýet we sport ministri Ž.Andreasýan bilen duşuşdy.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1745

Özbegistanda Türkmenistanyň möhüm hökümet we döwlet mejlisleriniň netijelerine bagyşlanan brifing geçirildi

2024-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynda şu ýylyň 9-njy fewralyndaky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň we 22-nji fewralyndaky Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň netijelerine bagyşlanan brifing geçirildi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1652

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçisi Döwletmyrat Seýitmämmedow bilen Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory Zaza Abaşidzeniň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1526

Pakistanyň Ilçisi diplomatik işini tamamlaýar

Şu gün, 2024-nji ýylyň 29-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanowyň, Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan, Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Irfan Ahmet bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1439

Türkmenistanyň Fransiýadaky Ilçisiniň ÝUNESKO-nyň baş edarasyndaky duşuşygy

2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda ÝUNESKO-nyň baş edarasynda Ilçi M.Çaryýew bilen ÝUNESKO-nyň Afrika ugry we daşary gatnaşyklar boýunça Baş direktorynyň orunbasary Entoni Ohemeng-Boamanyň arasynda iş duşuşygy geçirildi.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1341

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky ikitaraplaýyn tulag-üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçisi N.Gölliýew Gyrgyz Respublikasynyň Ulag we aragatnaşyk ministri T.Tekebaýew bilen duşuşdy.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1292

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda, ÝUNESKO-nyň Baş edarasynda Medeni taýdan özüňi görkezmegiň dürliligini goramak we höweslemdirmek boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisiniň çäklerinde Gurama agza-döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlarynyň mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleri mejlisiň işine gatnaşdylar.

...276