mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

29.01.2023

total-veiw

418

Türkmenistanyň DIM-nde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde nobatdaky türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

25.01.2023

total-veiw

1672

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy YHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Daşkende, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisine gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

18.01.2023

total-veiw

2184

Aşgabatda türkmen-fransuz syýasy maslahatlary geçirildi

2023-nji ýylyň 16-17-nji ýanwarynda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Fransiýa Respublikasynyň Ýewropa we Daşary işler ministrliginiň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

2075

Türkmenistanyň we BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory Inger Andersen bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

2649

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Eýranyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Eýranyň Daşary işler ministriniň ykdysady diplomatiýa boýunça orunbasary Mahdi Safari bilen duşuşdy. Bu barada Türmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

2226

«Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 77-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi

Aşgabat halkara hepdeliginiň çäginde 2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy «Parahatçylyk medeniýeti» gün tertibiniň 14-nji bendine laýyklykda BMG Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde BMG-nyň alty resmi dilinde neşir edildi (A/77/651). 

news-photo

09.01.2023

total-veiw

2073

Gaz hyzmatdaşlygy Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky giňişleýin strategik hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugrudyr

Türkmenistan bilen Hytaý strategik milli bähbitleriň biri-biriniň üstüni ýetirmeklige esaslanýan gaz pudagynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň nusgasyny görkezýärler. 

news-photo

07.01.2023

total-veiw

1493

Türkmenistan metbugat pudagynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň (HHR) Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Pekinde gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalar toplumynda maglumat pudagynda özara hyzmatdaşlyk barada birbada üç resminama bar.

news-photo

06.01.2023

total-veiw

2648

Türkmenistanyň Prezidenti bilen HHR-iň Başlygynyň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

news-photo

06.01.2023

total-veiw

2029

Türkmenistan we HHR gaz boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar

Türkmenistan we HHR gaz boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn gol çekilen Bilelikdäki beýannamada aýdylýar.

...225